က်ိန္းေသဆက္ဆက္ ၊ စိတ္ေပါ့ပါးလြတ္လပ္စြာျဖင့္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။ ေနာက္ထပ္ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ျပီး ဆက္သြယ္လာမဲ့ အခ်ိန္ကိုလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါ့မယ္။ opening hours တနလၤာေန့ ーေသာၾကာေန့ 10နာရီー18နာရီ ဂ်ပန္အခိ်န္ email location စာတိုက္ေသတၱာအမွတ္ 120-0026 38-1 Senju Asahi-cho, Adachi-ျမိဳ့နယ္ ၊ Tokyo Tokyo Denki University Senju Annex 417