အိမ္ေဖ် ာ္ ေကာ္ဖီ နံပါတ္တစ္ အေကာင္းဆံုးဆိုင္မွ မုန့္ႏွင့္ေကာ္ဖီ

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: main_image_133.jpg

နံပါတ္တစ္ အေကာင္းဆံုးဆိုင္မွ မုန့္ႏွင့္ ေကာ္ဖီကို သံုးေဆာင္ၾကပါအံုးလား ?

နဲနဲ ဇိမ္္ခံႏိုင္တာကေတာ့ 「အိမ္ေဖ် ာ္ ေကာ္ဖီ!」

၁ဆက္ ကို ၃၉၀၀ ယန္း

ကမၻာ့VIP, ေတာ္ဝင္မ် ိဳ းႏြယ္ မ် ား အလည္အပတ္သြားေလ့ရွိတဲ့ Frenchစားေသာက္ဆိုင္ “Chae Matsuo” ဆိုင္မွ ၆ခုပါ နံပတ္တစ္ အေကာင္းဆံုး ေပါင္မုန့္ “Shmine”
200g ပါတဲ့ ေကာ္ဖီ ဆက္

《300ဆက္ အေရအတြက္ကန့္သတ္ေရာင္းကုန္》ေလွ် ာက္လႊာတင္ရန္

ကုန္ပစၥည္း၏အားသာခ်က္ပြိဳင့္

老舗一流店人気No1の焼菓子

ယခုဆိုင္၏ No1ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး မုန့္

ကမၻာ့VIP, ေတာ္ဝင္မ် ိဳ းႏြယ္ မ် ား အလည္အပတ္သြားေလ့ရွိတဲ့ Frenchစားေသာက္ဆိုင္ “Chae Matsuo” ဆိုင္မွ ၆ခုပါ နံပတ္တစ္ အေကာင္းဆံုး မီးကင္ထားေသာေပါင္မုန့္ 《Shmine》၆ခုပါဝင္

ある街の小さな珈琲店で焙煎するコーヒーがとても人気です

ျမိဳ့တြင္းရွိ ေကာ္ဖီဆိုင္အေသးေလးမ်ားတြင္ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုး ေကာ္ဖီျဖစ္ပါသည္။

ေလွာ္၍ၾကိတ္ထားေသာ ေကာ္ဖီ ကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေစာင့္ေနပါ။

選べる珈琲

ေရြးလို႔ရတဲ့ ေကာ္ဖီ

①ေလွာ္ျပီးကင္ထားတာနဲ့တျပိဳင္နက္ ေရာင္းကုန္သြားတတ္တဲ့ အခ်ိ ဳ ၾကိဳက္တတ္သူမ်ားအတြက္ ・・・Guatemala
②နူးညံ့ေပ် ာ့ေပ် ာင္းေသာ အရသာ・・・Soft blend
(ကိုလန္ဘီယာ ႏွင့္ Guatemala၏ ဘရန္း)
③နက္နက္ရွိုင္းရွိုင္းခါးသက္တဲ့အရသာ ・・・Strong blend
( mocha, Kilimanjaro ႏွင့္ mandolin၏ ဘရန္း)
≪ေလဟာနယ္ အိတ္ျဖင့္ ထုတ္ပိုးျပီးပို့ေပးမွာျဖစ္လို့ ေလွာ္ျပီးကင္ထားတဲ့ ေကာ္ဖီကို ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါျပီ။≫

ဝန္ေဆာင္ခ အခေၾကးေငြ

အိမ္လုပ္ေကာ္ဖီ

အေရအတြက္ေစ် းႏႈန္း
၁ ဆက္၃၉၀၀ယန္း

အထက္ပါေစ် းႏႈန္း တြင္ သံုးစြဲမႈအခြန္ေငြ ပါဝင္ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ပို့ေဆာင္ခ

ဧရိယာပို့ေဆာင္ခ
ဟိုခိုင္းဒို၁၁၀၀ယန္း
အေရွ့ေျမာက္ပိုင္း ဧရိယာ (အာအိုးမိုရိ/အခိတ/အိဝသဲ့)၇၁၅ယန္း
အေရွ့ေတာင္ပိုင္း ဧရိယာ (မိရဂိ/ရာမဂတာ/ ဖူခုရွိမ)၇၁၅ယန္း
ခန္းတို ဧရိယာ (ဂြန္းမား , တိုခ်ိ ဂိ, ရာမနရွိ, အိဘရခိ, ခ်ိ ဘ, ဆအိတမ, ခနဂဝ ၊ တိုက်ိ ဳ)၅၅၀ယန္း
ရွင္းအဲ့စု ေဒသ(နိအိဂတာ・နာဂႏို)၆၀၅ယန္း
ဟိုခုလိခု ေဒသ (တို့ရာမ ၊ အိရွိခဝ ၊ ဖူခုအိ)၆၀၅ယန္း
အလယ္ပိုင္းေဒသ (ရွိဇုုအိုခ ၊ အအိခ်ိ ၊ မိအဲ ၊ ဂိဖု)၆၀၅ယန္း
ခန္းစအိ ဧရိယာ (အိုဆာကာ ၊ ခရိုးတို ၊ နာရ ၊ ရွိဂ ၊ ဟရိုးဂို၊ ဝါခရာမ)၆၀၅ယန္း
တရုတ္ ဧရိယာ(တိုတိုးလိ ၊ ရွိမနဲ့ ၊ ရာမဂုခ်ိ ၊ ဟိရိုးရွိမ ၊ အိုခရာမ)၈၂၅ယန္း
ရွိခိုးခု ဧရိယာ (အဲ့ဟိမဲ ၊ ခဂဝ ၊ ခိုခ်ိ ၊ တိုခုရွိမ)၈၂၅ယန္း
ခရူးရွူ း ဧရိယာ (ဖူခုအိုခ၊ ဆာဂ ၊ နာဂဆာကီ၊ ခုမမိုတို၊ အိုအိတ၊ မိရဇာခီ၊ ခဂိုးရွိမ )၁၀၄၅ယန္း
အိုခီနာဝါ(အိုခီနာဝါ)၁၃၆၄ယန္း
  • အထက္ေဖာ္ျပပါေဓ် းႏႈန္းတြင္ ကုန္ပစၥည္းခြန္ ပါဝင္ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းဆိုက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

  • ဝင္ေငြကိုစစ္ေဆးျပီးေနာက္ ၊ ၇ ရက္အတြင္း ကုန္ပစၥည္းဆိုက္ေရာက္ပါမည္။ စေန၊ တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရရံုးပတ္ရက္တြင္မွာယူေသာပစၥည္းမ် ားသည္ အနည္းငယ္ အေရာက္ေနာက္က် ႏိုင္ပါသည္။
  • ေရာက္ခ်ိ န္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္ ပစၥည္းပို့ေဆာင္သည့္ စနစ္ျဖင့္ ပို့ေဆာင္ေပးပါမည္။

Selected Value: 1
デフォルトは1セットの設定です。
①焙煎と同時に売り切れる甘い口当たり・・・グァテマラ ②まろやかな味わい・・・ソフトブレンド (コロンビアとグァテマラのブレンド) ③深煎りでコクのある・・・ストロングブレンド (モカ、キリマンジャロ、マンデリンのブレンド) ≪真空パックでお送り致しますので焙煎仕立ての珈琲の味をお楽しみおいただけます≫