Categories
အျခားေသာနယ္ေျမေဒသ တိုကျိုမြို့ အိုဆာကာျမိဳ့ အေရွ့ပိုင္း ေဒသ ဆအိတမ ခရိုင္

Soccer Dot Com Co., Ltd.

>>>အလုပ္ေလွ်ာက္မည္

ေခၚယူလိုသည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား :ေဘာလံုးနည္းျပ

အလုပ္ခန့္အပ္မည့္ပံုစံ/လစာ:(အ)အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္သမား ၁နာရီ 1,200မွ

အလုပ္ခ်ိန္:စေန၊တနဂၤေႏြ・အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ 3နာရီ (သို႔) 4နာရီ (အခ်ဳပ္အခ်ယ္/1ျပိုင္ပြဲ)

အက်ိဳးခံစားခြင့္:(အ)လမ္းစာရိတ္ 1,200ယန္း ေပးမည္(ရပ္ေဝးသမားမ်ားအတြက္ ခံစားခြင့္ရွိသည္)・ရာထူးတိုးျခင္းရွိႏိုင္သည္

ခိုင္မာတဲ့ပြိုင့္ :ေဘာလံုးဝါသနာပါသူမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာအလုပ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။!

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ပံုစံ:သည္ေနရာမွပါဝင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္!